flag  1956
Indianapolis 500
Pełna nazwa:   XL 500 Mile Race
Data:   30 maja 1956
Tor:   Indianapolis
Okrążenia:   200
1
flag Pat Flaherty
Watson-Offenhauser
2
3
4
5
6
flag Johnnie Parsons
Kuzma-Offenhauser
7
8
9
10
11
12
13
flag Sam Hanks
Kurtis Kraft-Offenhauser
14
flag Ed Elisian
Kurtis Kraft-Offenhauser
15
16
17
18
flag Johnny Thomson
Kuzma-Offenhauser
19
flag Jimmy Bryan
Kuzma-Offenhauser
20
21
flag Jimmy Reece
Lesovsky-Offenhauser
22
flag Gene Hartley
Kuzma-Offenhauser
23
flag Bob Veith
Kurtis Kraft-Offenhauser
24
25
26
flag Don Freeland
Phillips-Offenhauser
27
flag Al Herman
Kurtis Kraft-Offenhauser
28
flag Al Keller
Kurtis Kraft-Offenhauser
29
flag Billy Garrett
Kuzma-Offenhauser
30
flag Cliff Griffith
Stevens-Offenhauser
31
32
flag Eddie Johnson
Kuzma-Offenhauser
33


Poprzedni wyścig:1956 Grand Prix Monako Sezon 1956 Następny wyścig:1956 Grand Prix Belgii
Poprzedni wyścig:1955 Indianapolis 500 Indianapolis 500 Następny wyścig:1957 Indianapolis 500
redakcjamapaf1records.eu